برچسب- چرخ خیاطی ژانومه

نگهداری و نظافت چرخ خیاطی

نحوه نگهداری و نظافت چرخ خیاطی

در واقع چرخ خیاطی نیز مانند هر وسیله دیگری نیاز به مراقبت و نگهداری دارد. عدم توجه به این موضوع به مرور زمان موجب ازکارافتادن چرخ خیاطی می‌شود؛ که می‌تواند هزینه‌های زیاد تعمیر را در برداشته باشد. نگهداری و نظافت چرخ خیاطی کار دشوار و زمان بری نخواهد بود اما در مقابل می‌تواند تا حد زیادی از هزینه‌های تعمیر چرخ خیاطی بکاهد و موجب عملکرد صحیح و عالی چرخ خیاطی شود. روغن کاری چرخ خیاطی یکی از روش های مناسب [...]

چرخ خیاطی در ایران

داستان ورود چرخ خیاطی در ایران

اولین چرخ خیاطی در ایران را مظفرالدین شاه همراه با یک خیاط قفقازی به عنوان سوغات از فرنگستان به تهران آورد تا لباس درباریان تامین شود. در آن دوره، بازار امیر، معروف ترین خیاط‌های دارالخلافه را در خود جای‌داده بود که بدون استفاده از چرخ خیاطی، با نخ و سوزن لباس و پوشاک مردم را می‌دوختند. تهرانی‌ها در ابتدا نسبت به این ابزار فرنگی روی خوش نشان ندادند؛ چراکه بر این باور بودند این وسیله ساخت فرنگستان است و دوختن لباس [...]

خدمات فروشگاه به زودی قابل دسترسی خواهد بود. رد کردن