برچسب- ایمنی کردن با چرخ خیاطی

کار کردن با چرخ خیاطی

نکات ایمنی که هنگام کار کردن با چرخ خیاطی باید رعایت کنید

انگشتان خود را هنگام دوخت با چرخ خیاطی از تمام قطعات متحرک به خصوص سوزن چرخ دور نگه دارید. توپی چرخ خیاطی را همیشه به سمت علامت فلش بچرخانید. از پاشیدن هر ماده ای بر روی قسمت‌های باز چرخ خیاطی اجتناب کنید. برای جلوگیری از احتمال برق‌گرفتگی به هیچ وجه چرخ خیاطی را باز نکنید. تعمیر چرخ خیاطی فقط باید توسط نمایندگی‌های مجاز انجام شود. هرگز از سوزن های خم‌شده استفاده نکنید. برای تمیز کردن بدنه چرخ خیاطی و پدال آن از یک پارچه [...]

خدمات فروشگاه به زودی قابل دسترسی خواهد بود. رد کردن