برچسب- ژانومه تهران

چرخ خیاطی در ایران

داستان ورود چرخ خیاطی در ایران

اولین چرخ خیاطی در ایران را مظفرالدین شاه همراه با یک خیاط قفقازی به عنوان سوغات از فرنگستان به تهران آورد تا لباس درباریان تامین شود. در آن دوره، بازار امیر، معروف ترین خیاط‌های دارالخلافه را در خود جای‌داده بود که بدون استفاده از چرخ خیاطی، با نخ و سوزن لباس و پوشاک مردم را می‌دوختند. تهرانی‌ها در ابتدا نسبت به این ابزار فرنگی روی خوش نشان ندادند؛ چراکه بر این باور بودند این وسیله ساخت فرنگستان است و دوختن لباس [...]

خدمات فروشگاه به زودی قابل دسترسی خواهد بود. رد کردن